Kezdőlap » Településünk bemutatása
Településünk bemutatása

SEMJÉNHÁZA NAPJAINKBAN

Semjénháza Nagykanizsától és Letenyétől, a két várostól kb ugyanolyan távolságra található, a horvát határ szintén közel van. Jelenleg 605 fő a település lakóinak száma, amely azonban nem növekvő, hanem csökkenő tendenciát mutat, az elhalálozások száma meghaladja a születések számát, a településről való elköltözés azonban nem jellemző, inkább – örvendetesen – az üresen álló házakat lehet értékesíteni, így a népességfogyás csak kis mértékű. Jellemző, hogy a településen a fiatalabb generáció a fővárosban vagy másik nagyvárosban tanul tovább egyetemen, főiskolán, és megfigyelhető, hogy a gyermekek nem jönnek haza, inkább a tanulmányaik elvégzése után ott vállalnak munkát, ahol addig tanultak. Több fiatal, de a település középkorosztályára is megfigyelhető, hogy a horvát, osztrák határok közelsége a külföldi munkavállalást még nagyobb arányban teszi lehetővé, így több család is a településen ingázó, vagy az egyik családtag dolgozik külföldön.A településre a mezőgazdasági vállalkozások jelenléte jellemző, a Mura közelsége biztosítja a jó táptalajt a kukorica kultúrnövénynek, így elsősorban ezen a vidéken ennek a munkakultúrának van jövője. Régebben a családok – a környező horvát településekkel összhangban – a baromfitenyésztésből éltek, manapság már egyre ritkább, a településen csak egy-két család foglalkozik nagyobb volumenben az állattartással, és azt is csak kiegészítő jelleggel.

A település lakosságának a 2011-es népszámláláskor több mint a fele horvát nemzetiségűnek vallotta magát, az idősebb korosztályban mind a mai napig a tájra jellemző horvát nyelvjárásban beszélnek egymás között, sokszor a boltban, postán, hivatalban is. A horvát identitás megőrzése és továbbadása fontos feladatot jelent, ezért sokat tesz a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi horvát hagyományőrző asszonykórus, valamint a település többi civil szervezetének tagjai is.

Semjénháza a székhelytelepülése a Semjénházai Közös Önkormányzati Hivatalnak, amely három horvát nemzetiségű település igazgatására jött létre, és amely egység a 2000-es években jött létre, azóta is jól működik, a települések együtt gondolkodnak, együtt viszik a horvát nemzetiségből fakadó megoldandó feladatokat, és közösen munkálkodnak azon, hogy a Mura térség és az ide jellemző nemzetiség megismerhető, beazonosítható legyen az ország részére is.

A település teljes infrastruktúrával rendelkezik, az ivóvíz-hálózat, a gáz, a villany, a telefon, internet, szennyvíz-elvezetés, kábeltv, mind-mind megtalálhatók a településen. A belterületi utak állapota a nemrégiben átadott szennyvíz-elvezető rendszer kiépítésével egyidejűleg megújult, teljesen új aszfalt réteget kapott, így már csak a mezőgazdasági és zártkerti ingatlanokhoz vezető úthálózatot rekonstrukciója maradt hátra.

Az önkormányzat kötelező feladatai ellátására több önkormányzati társulásban vesz részt, valamint fejlesztési törekvései elérése érdekében a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként aktívan részt vesz az egyesület munkásságában, a térség fejlődési irányának meghatározásában.

A település közterületei, valamint a Templom környéke új térburkolatot és látványelemeket kapott, az új generációs épített környezet és egységes településkép kialakítása prioritást élvezett a pályázati lehetőségek között, és fontos célkitűzése volt a település vezetősége számára. Az egységes és modern településkép kialakítása érdekében a Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karával közösen a helyi képviselő-testület egy új szemléletű, kisvárosias hangulatú építészeti és felújítási látványképet álmodott meg, amelynek megvalósítása önerőből lehetetlennek tűnt, pályázati lehetőségek kiaknázása biztosította a megálmodott tervek megvalósítását.   

Az Önkormányzat a község Templománál, az Ady utca mentén egy közösségi közparkot és pihenőhelyet alakított ki, amely visszatükrözi a horvát népi és hitvallási hagyományokat, egyúttal letisztult formáival és az elhelyezésre kerülő használati és látvány térelemekkel egy igazi közösségi teret sikerült átadni a település lakóinak, a hívőknek. Templomkertünk szépsége és modernitása egyaránt kedvelt látogatóhely a település lakói számára, de a környező településekről is jönnek megnézni a felújított közparkot, így méltán válik Semjénháza büszkeségévé. A közparkot és a pihenőhelyet a Köztemetőtől egy, a helyi horvát hagyományokat figyelembe vevő, de a mai kor igényeinek is megfelelő, kovácsoltvas kerítéssel választották el, a kerítés lábazata a legmodernebb és szemet-gyönyörködtető márványkővel került burkolásra. 

Faluházunk - amely az Önkormányzat Hivatalával egy épületegyüttest alkot - felújítása a rezsikiadások csökkentése érdekében elengedhetetlenül szükségessé vált, az épület nyílászárói festésért kiáltottak, az épület hőszigetelése és akadálymentesítése nem volt megoldott, az épület előtt lévő térburkolat repedezett, töredezett volt, az impozáns és markáns épületegyüttest magas fenyőfák és élősövény rejtette el a település lakói, és a településen áthaladó idegenek szeme elől. Az impozáns épületegyüttes felújítása során kiérdemelt figyelmet kapott a nyitottság, az egységes - a Templomkerthez hasonló - letisztult formakialakítású használati és látvány térelemek elhelyezése, a Faluház és az Önkormányzati Hivatal funkcionalitásának hangsúlyozása. Jelenleg az épületegyüttest modern térburkolattal való folytonosságával biztosítva köti össze térben az újonnan kialakított IKSZT épületével, így egy igazi, kisvárosias közösségi tér került kialakításra, ahol a település nagyobb rendezvényei, falunapjai, "utcabáljai", vetítések kapnak helyet. A Kossuth utcai árokrendszer zárttá tételével a kulturált parkolás kerül megoldásra, jobban igazodva a közlekedési viszonyokhoz, és a közösségi tér funkcionalitásához. A tér folyamatos szépítése, továbbgondolása érdekében még több utcabútor és használati térelem elhelyezése, modern, a dizájnba illő utcalámpák, virágosládák, padok elhelyezése, és a zöldövezetbe még több árnyákot adó őshonos fa elhelyezése is tervben van.

A közösségi teret a látványos térburkolat köti össze az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térrel, amely a régi iskola épületéből került kialakításra. A modern külső és belső építészet megvalósította, hogy a településnek egy kulturált, a mai kor igényeit mindenben kielégítő közösségi élettere legyen, amely ötvözi a könyvtár, a teleház, a közösségi tér, vállalkozói tér, civil szféra igényeit és lehetőségeit, biztosítva részükre a helyigényt, az ingyenes internet-használatot és erősíti a kapcsolatrendszert a közösség eltérő tagjai között.

A település bemutatásához hozzátartozik a helyi civil szféra általi munkásság is. Sportegyesületünk csapatai a megyei I kategóriában futballoznak, és szép eredményeket érnek el az utánpótlás-csapataink is. A település nemrégiben adta át a felújított és kibővített sportöltöző épületét, a hozzá tartozó mobil játékos kijáróval együtt, amely egy nagyméretű élőfüves sportpályához vezet. A sportpálya lelátójának, kispadjainak, világításának korszerűsítése, építése is megkezdődött, egyes elemek már be is fejeződtek, így egy korszerű nagypálya ad lehetőséget a versenyek tartására és az edzési lehetőségek biztosítására. Ezen kívül nemrégiben került átadásra egy kisméretű műfüves sportpálya is, amely településünk egyik büszkesége, hiszen nem sok 600 fős település mondhat magáénak egy műfüves sportpályát, amelyen télen-nyáron adottak a sportolási feltételek.

A sportolási lehetőségek mellett ki kell emelni a helyi hagyományőrző asszonykórus tevékenységét is, akik a kulturális élet felpezsdítésén túl a település hírnevét is viszik és öregbítik, ahol fellépnek.   

A Faluházért Alapítvány 2013 évben nyújtotta be falufejlesztési programját a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület – Leader HACS felé, amely közreműködő szervezete Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal irányító hatóságnak, és az akkori Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak, jelenleg Miniszterelnökségnek.

A projektben az alábbi fejlesztési ötletek kaptak helyet:

 • Templomkert és pihenőhely kialakítása temetői kerítés lebontása, és új, modern, kovácsoltvas kerítéselemek felépítése
 • temetői parkrendezés, térkövezés, füvesítés, zöldövezet rendbetétele
 • temető melletti út felújítása, kavicsborítás lerakása
 • Templom előtti járdaszakasz zárttá tétele, térkövezése, evvel a temetői és templomkerti parkolási lehetőségek biztosítása
 • Templom előtti téren 14 stáció méltó helyének kiépítése, a stációk megvilágítása, a stációk köré térköves út kiépítése
 • Egy hatszögletű filagóra felépítése a stációkkal határolt tér közepére,
 • szökőkút és Szent Anna szobor felállítása
 • Egyedi tervezésű, letisztult formájú, egységes kinézetű utcabútorok, használati térelemek elhelyezése a téren
 • Faluház előtti téren modern térkő-burkolat készítése,
 • a Faluház impozáns épületének nyitottá tétele, megmutatása az áthaladók részére is
 • Faluház épületének külső felújítása, hőszigetelése, újra festése, nyílászárók festése, belső festés, megújuló energiát használó fűtési berendezés kiépítése
 • Az I. és II. világháborúban hősi halált halt semjénháziak részére egy egyedi tervezésű és kivitelezésű Hősi emlékmű elhelyezése a Faluház téren,
 • Egységes utcabútorok és használati térelemek elhelyezése a Faluház téren is.

A másik falufejlesztési pályázatot a település Sportegyesülete nyújtotta be, szintén a Leader HACS felé. A projekt egyes programelemei 100%-os támogatási intenzitással lettek elfogadva, a helyi piac – amely elsődlegesen jövedelemtermelő beruházásként is funkcionál – 80%-os támogatásban részesült, tehát ehhez a mögöttes önkormányzatnak hozzá kellett rendelnie a megvalósításhoz szükséges 20%-os önrészt. A projekt egyes elemei, amelyek a településfejlődést meghatározóan alakítják:

 • volt Óvoda udvarának kihasználása érdekében egy helyi piac kialakítása, 4 összeszerelhető, infrastruktúrával ellátott pavilon jellegű építmény és a körülötte lévő tér térkő-burkolattal való ellátása
 • Meglévő játszótér felújítása és egy új játszóvár felépítése, EU szabványnak megfelelő, fokozott ütésgátló burkolattal történő felszerelése
 • Szabadidős sportpálya, homokos strandröplabda-pálya kialakítása, amelyen egyszerre öt sportág játéka űzhető kültéri sakk, távolugrás sportolási lehetőség kialakítása a fiatalabb generáció számára

A Sportegyesület pályázatának megvalósításával a településkép szépítése - egységes utcabútorok kihelyezése a közterületekre, közparkokra, játszótérre, szabadidős sportpályára -, mellett fontos szempont volt a élhetőbb Semjénháza kialakítása is, hiszen ezen beruházási elemek elsősorban a semjénházai idősebb, fiatalabb korosztály számára kerültek kialakításra, tartós használatra.  

Az Önkormányzat által benyújtott pályázat során valósulhatott meg a település Integrált Közösségi és Szolgáltató Terének (IKSZT) kialakítása a régi Iskola épületéből. Az épület teljes átalakítására, felújítására, modernizációja, a szükséges felszerelések megvételére 100%-os támogatást nyert el, azonban az áfa részét ki kellett gazdálkodnia az önkormányzatnak. Az önerő biztosítását az önkormányzat saját költségvetése terhére, hitel felvétele nélkül oldotta meg, az előző időszaki megtakarításai igénybe vételével. Az Integrált közösségi tér beruházással a 600 lelkes település egy régi álma valósulhatott meg, egy igazi, szeretetteljes közösségi agóra jött létre, ahová a település valamennyi korosztálya szívesen megy be. Itt kapott helyet a régi teleház funkció is, hiszen 6 számítógépes munkaállomáson lehet egyszerre dolgozni, vagy szórakozni, tanulni. Erre a funkcióra az önkormányzat több programot is szervezett, idősek részére számítógép-használói tanfolyamot (ami nagyon nagy sikernek örvendett), a fiatalabb generáció részére számítógépes ügyességi feladatokat, team versenyeket szerveztek. A közösségi tér látja el a nyilvános könyvtári funkciót is, szintén valamennyi korcsoport bevonásával, számos kulturális és művelődési program szervezésével együtt. Igazi összekovácsoló erőt mégis a közösségi tér hagyományőrző funkciója látja el, hiszen itt kapott helyet a helyi asszonykórus is, akik nagy létszámban vannak jelen, és így jobban be tudják vonni a település kevésbé aktívabb tagjait is. Vállalkozóbarát önkormányzat révén, e helyen is biztosított az önkormányzat a vállalkozók és a civil élet szereplőinek egy-egy irodahelyiséget, ahol minden szükséges infrastruktúra adott a sikeres üzletvitelhez. A turisztikai beazonosíthatóság és a település vonzerejének növelése mellett az élhető település szindrómában is fontos szerepet játszik a IKSZT és munkatársa, aki össze tudja kovácsolni a település valamennyi korosztályát, programokat, rendezvényeket, turisztikai attrakciókat tud szervezni, egyúttal tudja koordinálni a beruházásokból fennmaradó hozzáadott értékeket, szolgáltatásokat is, valamint kooperatív módon együttműködik a térség valamennyi hasonló jellegű szolgáltatójával, így egy ide látogató vendég részére komplett csomagot tud kínálni Semjénháza. 

A turisztikai vonzerő növelése, a település és a Mura térség beazonosíthatósága érdekében a fejlesztési irányoknál meghatározó volt az egymásra épülő turisztikai jellegű beruházások projektszintű elképzelése és azok megfelelő támogatottsággal történő megvalósítása. A Zalai dombság, a tájjellegű dombhátak, a Mura folyó és a horvát határ közelsége szinte magától adta a turisztikai attrakciókra épülő projektötleteket. Semjénháza a futball sportág mellett már nagyon régóta elköteleződött, a település mindig is a sportolás, az egészséges életmód híve volt, ezért egy a turisztikára is építkező, de a szabadidő hasznos és egészséges eltöltését is célzó kerékpáros sportág kiszélesítését, továbbgondolását célozta meg. Leader pályázati program keretében sikerült 30 db túrakerékpárt beszerezni a településnek, valamint egy olyan egyedi tervezésű utánfutót is sikerült megvásárolni a támogatásból, amely egyszerre biztosítja a 30 db bicikli mobilitását. A közösségi tér munkatársa koordinálja a tárgyi eszközök kölcsönzését, egyúttal szervezi a csoportos, munkahelyi, családi programokat is a települési turisztikai látványosságaira építkezve. 

Maradva az IKSZT épületénél, a méreteiben hatalmas épület tetőterébe a település polgármestere olyan látványtért és kiállítóhelyet álmodott meg, ahol a régi horvát hagyományok, a régi bútorok, tárgyi emlékek - amelyek a település szinte valamennyi házánál a padláson porosodnak, elhelyezésre kerülnének -, kerülnének elhelyezésre, egy tájház jellegű bemutató tér megvalósítását célozta meg. A projekt keretében egy agroturisztikai látványtér és bemutató hely kialakítására nyert el 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő pályázati támogatást a település közhasznú egyesületeként működő Sportegyesület. Az építési beruházási részben 4 +1 helyiség került kialakításra, a négy helyiség mindegyike valamilyen hagyományőrző funkciót tölt be, kialakításra került egy régi mezőgazdasági műveléshez használat tárgyak kiállító terme, egy helyi termék bemutató helyiség, ahová a településen és a környező településeken, helyben elkészült termékek, termények bemutatása kapott helyet, elkészült továbbá egy borászati-szőlészeti bemutató hely is, valamint helyet kapott egy hagyományőrző, kulturális emlékeket bemutató helyiség is, így komplett módon kerülhet megmutatásra a település lakói és az ide látogató vendégek részére Semjénháza és a horvát tradíciók. Meg kell említeni még a látványkonyhát is, amely teret biztosít a horvát és magyar gasztronómiai ízek helyben történő elkészítésére is, így a vendégek nemcsak az ízeket tudhatják magukénak, hanem megismerkedhetnek az elkészítései módokkal, változatokkal is. Kitűnő közösségkovácsoló programok kerülhetnek megszervezésre a látványkonyha kihasználás érdekében, ahol nemcsak a településről, de a környező horvát ajkú községekből is érkezhetnek vendégek és versenyző csoportok.

A turisztikai vonzerőt építő beruházás másik vonalát a szolgáltatások színvonalának növelése nyújtotta, amelynek keretében beszerzésre került egyik legmodernebb rafftingcsónak, két darab kenu, a hozzájuk tartozó felszerelésekkel, védőruházattal együtt. Ezen túlmenően a horgászatnak elkötelezett személyek részére komplett horgászfelszerelések és tartozékai kerültek megvásárlásra. A kerékpáros kölcsönzési lehetőség mellett tovább bővítette az önkormányzat – a sportegyesület tevékenységének közreműködésével – a turisztikai attrakciókba bevonható szolgáltatások körét, így a Mura sebes folyású folyó adottságaira építkezve lehet kölcsönözni raffting és kenu csónakokat, illetőleg horgászfelszerelést is. A koordinációt valamennyi szolgáltatás esetében az IKSZT dolgozója végzi, illetőleg egyéni megkeresés alapján programszervezést is végez, amellyel kompletten lehet kezelni mind a csoportos, mind a családi szabadidő hasznos eltöltését. 

A legnagyobb beruházást talán a Nagykanizsa és Térsége Szennyvízhálózat kiépítése projektben való települési részvétel jelentette az önkormányzatnak, amely során a településen kiépülhetett a hálózatos szennyvízelvezetés. A beruházás társulás keretében került lebonyolításra, a finanszírozási, lakossági és önkormányzati hozzájárulások összege is a társulási tanács – amely a részt vevő önkormányzati képviselő-testület által delegált polgármester – által elfogadott dokumentumokban kerültek rögzítésre, amelyek a széles körű nyilvánosságot biztosítva a http://www.kanizsacsatorna.hu/kozerdeku-dokumentumok  oldalon is megtalálhatók és megismerhetők.  A projekt megvalósításával nemcsak a település szennyvízhálózata épület ki, és működik, hanem a beruházás velejárójaként a település valamennyi utcája új burkolatot kaphatott.

Az önkormányzat a település közbiztonságának javítása és fenntarthatóságának biztosítása érdekében térségi térfigyelő kamerarendszer kiépítése pályázatban vett részt, amelynek keretében a térség 9 településén kerültek felszerelésre kamerák. A Leader projekt a kamerák beszerzésére és felszerelésére is egyaránt támogatást nyújtott, valamint egy központi vevőegység is elhelyezésre került. Fontos kiemelni a térségi együttműködés jellegét, mivel a pályázat alapkoncepciója az volt, hogy a résztvevő települések egységesen lépjenek fel a bűnelkövetők ellen, aki gépkocsival próbál menekülni az ne tudjon eltűnni a látókörből. Úgy lett kialakítva a rendszer, hogy az egyes települések egymáshoz kapcsolhatóan, láncreakcióban veszik a közterületeken történteket, így nyomon követhető az esetleges bűnelkövető.  

A település közösségi szolgáltatásainak javítása, az Újtelep rész szolgáltatáshálózatba történő bevonása, a szállítási feladatok megoldása, a sportolási lehetőségek kiszélesítése érdekében a Sportegyesület keretén belül került beszerzésre egy új, 9 személyes közösségi kisbusz a Falugondnoki Autó Program keretében. Amíg a beszerzett kisbusz elsődlegesen az önkormányzat közösségi feladatait hívatott ellátni, addig a szociális és falugondnoki feladatok ellátásra szintén új falugondnoki busz is beszerzésre került, amely az alapfeladatok megoldásában működik közre. Mindkét beszerzett kisbuszt EMVA támogatásból vásárolta meg az önkormányzat, 100%-os támogatási intenzitással.

A helyi közbiztonság javítását és a helyi polgárőr egyesület fejlesztését kívánta erősíteni az önkormányzat egy új, modern, polgárőr terepjáró beszerzésével, amely szintén EMVA támogatás keretén belül került támogatásra, 100%-os támogatási intenzitással, önerő hozzáadása nélkül.

Az önkormányzat által alapított Faluházért Alapítvány létesítő okiratában és az elfogadott szakmai programjában megfogalmazott közösségi feladatok teljesítése érdekében szintén sikeresen pályázott 2015 évben egy közösségi kisbuszra. 

Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása érdekében továbbfejlesztésre kerültek a kommunális jellegű gépek és eszközök is, ezek egy része a START mintaprogram útfelújítási és karbantartási programjában kerültek megvételre, önerő hozzáadása nélkül. Így kerül beszerzésre egy 24,5 LE kistraktor, amely a település közterületeinek karbantartásában, azt termelődött hulladékok elszállításában, a településrendezési feladatok megoldásában van segítségére az önkormányzatnak. Ehhez pályáztak egy utánfutóra is szintén START program keretében, önerő biztosítása nélkül, teljes támogatással bírt a beszerzése, amely a hulladék- és egyéb anyagok szállításában nyújt nélkülözhetetlen segítséget. Az eltervezett útfelújítási, mezőgazdasági és egyéb programok megvalósításához szükséges volt számos kisebb gép, eszköz beszerzésére is: fűnyírók, adapterek, mulcsozó, hómaró, sövénynyíró, láncfűrész, stb.., szintén START közfoglalkoztatási támogatáson belül, teljes támogatottság mellett, így az önkormányzatnak saját költségvetéséből nem kellett plusz önerőt is biztosítania.A kommunális feladatok ellátását segíti az az MTZ nagytraktor, amelyet Leader térségi együttműködés keretében megvalósuló pályázatból vásárolt meg az önkormányzat, teljes támogatás mellett, mivel a beszerzés a sportegyesület égisze alatt történt, az egyesület szakmai feladataihoz igazodóan.  

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásával kapcsolatban mindenképpen szót kell kapnia a kulturális feladatok ellátására benyújtott pályázatoknak is, hiszen egy élhető település nemcsak az épített környezetével lesz élhetőbb, hanem mindinkább a közösségi és kulturális életet összefogó programok, rendezvények, események szervezésével és megvalósításával is. A rendezvények megtartására számos kisebb költségvetésű – 1-2 milliós – pályázati program került megvalósítására az elmúlt években, elősegítve a horvát identitás, a közösségi együvé tartozás érzésének erősítését. A helyi hagyományőrző asszonykórus számára az önkormányzat, az alapítványa szakmai programjával összehangoltan, horvát népi motívumokat, hagyományőrző elemeket tartalmazó népviseleti ruhákat vásárolt Leader pályázati program keretén belül, 100%-os támogatással. Szintén ezen feladatának színvonalas ellátása és továbbfejlesztése érdekében hangosító berendezések beszerzésére nyújtott be támogatási kérelmet, és kapott is teljes támogatást Leader program keretében.  

Az önkormányzat pályázati aktivitását illetően összegezhető, hogy minden kötelezően vagy önként vállalt feladatának színvonalas megoldására, vagy annak továbbfejlesztésére a központi támogatások bevonásán túl a pályázati lehetőségek széles körének kihasználásával tesz eleget. 

A gondos, körültekintő és eredményes gazdálkodásnak köszönhetően a Kormány „jól gazdálkodó” önkormányzatként „megjutalmazta” Semjénháza Község Önkormányzatát, a kötelező ellátandó feladatok fejlesztésére pályázatot írt ki, ahol minden jól gazdálkodó önkormányzat a lakosságszámának megfelelően megállapított központi forrásban részesülhetett. Semjénháza tekintetében ez első körben 10 millió forintot jelentett 2014 évben, a második kört 2015 évben kellett benyújtaniuk a Belügyminisztérium felé, azonban a 2000 fő alatti lélekszámú települések a második támogatási pénzeket csak 2016 évben kapják meg.  

 

(Preksen András: Helyi önkormányzatok fejlesztései és finanszírozása című szakdolgozatában /2015/ összeállítottak és leírtak felhasználásával készült a település bemutatása)

© 2015 Semjénháza | Bluecast Kft.